İnsan Hakları Nedir?

Her yıl 10 Aralık gününü içerisine alan hafta İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası olarak kutlanır. İnsanlar arasında din,renk,yaş,ırk ayrımı yapılmadan sevgi, saygı gibi iyi duyguları geliştirerek insanda olması gereken hakların hepsine İnsan Hakları denilir. İnsanın başka bir insana hükmedip onu ezmesi onuruna yakışmayan bir davranış olup bu ayrımların yapıldığı topluluklarda kavga, çatışma ve isyan eksik olmamıştır. İnsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır. İnsan Haklarının korunduğu yönetim sistemi de demokrasidir. Demokrasilerde hukukun üstünlüğü esastır ve tüm insanlar eşit haklara sahiptir.

     İnsanlara insan oldukları için sahip olmaları gereken bir takım hakların bulunduğu fikri ilk kez İngiltere’den ortaya atıldı.19. Yüzyılda Amerika ve diğer bir çok ülkelere yayılan bu fikir akımından sonra 1789 Fransız İhtilali Avrupa’da  insan haklarının kabul edilmesini ve uygulanmasını sağlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir